รายงาน ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ
เหมืองหินปูนแม่เมาะ
เหมืองแร่หินปูน AFBC
2564/1  2564/2 
สถานที่เพื่อเก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทราย แม่เมาะ
โรงไฟฟ้ากระบี่
ท่าเทียบเรือกระบี่
ท่อส่งน้ำมัน-โรงไฟฟ้ากระบี่
โรงไฟฟ้าจะนะ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
ท่าเทียบเรือบางปะกง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2
โรงไฟฟ้าวังน้อย
โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4-สีคิ้ว2
โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บี)
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม-ป่าซี)
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (พื้นที่ป่าชายเลน)
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน-หงสา
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน-แม่เมาะ
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 - สุราษฎร์ธานี2
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2
เขื่อนคลองตรอน
เขื่อนจุฬาภรณ์
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 kV. บางละมุง2-ปลวกแดง และ 230 kV. จุดเชื่อม บางละมุง2 - บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 kV. จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟฟ้า 230 kV. ยโสธร-อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทับสะแก
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย
2564/2