โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1และ 2


NBP