ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่


KBPT